Waterschap Vallei en Veluwe

 

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe kiest wederom voor SecureLink

In Nederland zijn er 22 waterschappen actief die zorgen voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater. De waterschappen maken deel uit van de kritische infrastructuur van ons land. Meer dan 59% van Nederland komt onder water te liggen als er niet aan waterbeheer wordt gedaan. Waterschap Vallei en Veluwe beslaat het gebied tussen de IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. “Door het algemeen belang van het waterschap moet ons netwerk en de beveiliging daarvan in hoge mate op orde zijn. Aangezien cybersecurity steeds belangrijker en complexer wordt, is samenwerken en vernieuwen daarbij essentieel”, vertelt Simon van Es, Netwerkbeheerder Waterschap Vallei en Veluwe.

Palo Alto Traps

Cyberthreats zijn aan de orde van de dag bij een overheidsinstelling als het waterschap. De beveiliging hiertegen is een volcontinu proces en moet te allen tijde aan hoge eisen voldoen. “Je wilt geen grote cyberaanval op een poldergemaal of dijk. En aangezien de aanvallen steeds geavanceerder worden, werd al vrij snel duidelijk dat onze traditionele antivirus oplossing op basis van signatures onvoldoende in staat is om dergelijke aanvallen tegen te houden”, aldus van Es. Waterschap Vallei en Veluwe heeft daarom gekozen voor de next-generation endpoint security oplossing van Palo Alto Networks.

Cyber Defense Center

Ook in de toekomst blijft het waterschap stappen maken om voorbereid te zijn op nieuwe situaties en ontwikkelingen. “Het ultieme doel is om proactief te zien wat er gaat gebeuren, zodat je van te voren kunt ingrijpen. Dat is ook de reden waarom wij een Proof of Concept fase zijn gestart met het gebruik van de 7x24x365 security monitoring en response services vanuit het Cyber Defense Center van SecureLink”, besluit van Es.

“Door het algemeen belang van het waterschap moet ons netwerk en de beveiliging daarvan in hoge mate op orde zijn. Je wilt geen grote cyberaanval op een poldergemaal of dijk. Wanneer je SecureLink belt, weet je dat problemen en uitdagingen direct worden opgepakt én opgelost. Dat is bij veel partijen wel anders.”
Simon van Es, Netwerkbeheerder

Dit hebben wij gedaan voor Waterschap Vallei en Veluwe:

Endpoint protection

Traps maakt gebruik van een zeer schaalbare lichtgewicht agent op het endpoint, die aanvallen afslaat nog vóór er kennis over beschikbaar is én deze schade aan heeft kunnen richten.

Meer over endpoint protection

Palo Alto Networks

De Next Generation Firewalls van Palo Alto Networks, inclusief WildFire subscription geven inzicht in verkeer en controle over applicaties, gebruikers en bedreigingen.

Meer over Palo Alto Networks

Aruba Networks

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company is marktleider op het gebied van wired en wireless access infrastructuren, inclusief een sterke focus op security.

Meer over Aruba Networks

2018-06-20T09:41:48+00:00
SecureLink Netherlands