Quarantine2018-04-23T10:58:26+00:00

SecureRespond Quarantine

SecureRespond Quarantine is een add-on voor onze SecureDetect services.

Het 24/7 opsporen van bedreigingen is essentieel voor de IT-beveiliging. Aan bedrijven die daar zelf niet de middelen toe hebben, biedt SecureRespond Quarantine de mogelijkheid snel geïnfecteerde endpoints in quarantaine te plaatsen. Hierdoor kunt u verspreiding van de infectie tegengaan, laterale verplaatsing voorkomen en strikte beperkingen opleggen aan de commando- en controleservercommunicatie. Hierdoor kan de reactietijd ten aanzien van het incident en het bijbehorende werk drastisch worden teruggebracht.

Voordelen

  • Dient ter aanvulling op de 24/7 services van SecureDetect, met 24/7 respons.

  • Voorkomt commando- en controlecommunicatie vanaf geïnfecteerde hosts.

  • Voorkomt laterale verplaatsing vanaf geïnfecteerde hosts.

  • Vermindert de noodzaak en kosten van een eigen 24/7 IT-beveiligingsteam.

SecureLink Netherlands