Security intelligence2018-04-25T14:02:00+00:00

Security intelligence

Behalve onze services inzake beveiligingsanalyse bieden wij ook externe beveiligingsinformatie van bedrijven die voortdurend het internet analyseren, met inbegrip van het darknet. Hierbij gaat het erom te zien of er bijvoorbeeld e-mailadressen van een onderneming worden gebruikt, of er stukken gegevens beschikbaar zijn, of er wachtwoorden van de onderneming zijn uitgelekt, of de naam van de onderneming voorkomt op fora etc.

Het doel is directe en opkomende bedreigingen bloot te leggen en een waardevolle context te verkrijgen voor uw reactie op het incident.

Deze externe informatie over bedreigingen kan worden gebruikt door onze eigen analisten om meer inzicht te krijgen en sneller besluiten te nemen, maar de klant kan deze ook direct tot zich nemen.

SecureLink Netherlands